Zmocnenec za bezpečnosť výrobku (PSB)

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

20.-21.10.2022 330,- Eur bez DPH Košice / on-line prihláškaPopis kurzu

Účastníkom školenia pomôže identifikovať a minimalizovať riziká pri výrobe a zaistiť bezpečnosť výrobkov.


Obsah kurzu


  • Oboznámenie sa s legislatívou bezpečnosti výrobkov

  • Nástroje na analýzu rizík v automobilovom priemysle

  • Činnosti a úloha zmocnenca za bezpečnosť výrobku

  • Špeciálne požiadavky na zmocnenca za bezpečnosť výrobku


Cieľová skupina

Pracovníkom v a automobilovom priemysle, ktorí majú zastávať funkciu zmocnenca za bezpečnosť výrobku.Trvanie kurzu:

2 dni

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.


PSCR U Upgrade PSB na PSCR (1 deň) pre držiteľov osvedčenia PSB.

Pri prihlásení na takéto preškolenie je potrebné zaslanie kópie pôvodného osvedčenia PSB.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Školenie nie je licencované.

Lektor:

Ing. Vladimír Pelecháč

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť