Základy - procesná FMEA

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- EUR bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri tvorbe procesnej FMEA. Pochopenie využitia procesnej FMEA v organizáciách v automobilovom priemyslu.

Obsah kurzu

  • História a použitie FMEA
  • Zostavenie tímu FMEA
  • Stratégia, plánovanie a realizácia FMEA
  • Terminológia FMEA
  • Postup vypracovania procesnej FMEA
  • Kritéria hodnotenia rizík, určenie RPN
  • Komunikácia tímu pri tvorbe FMEA
  • Praktický príklad tvorby procesnej FMEA

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí tvoria prierezový tím, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe procesnej FMEA a je zložený s pracovníkov technológie, technickej prípravy výroby kvality, výroby, logistiky. Zvlášť vhodný pre dodávateľov v oblasti automobilového priemyslu.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť