Telefonujeme profesionálne

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 210,- EUR bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Zamestnanci budú vedieť rýchlejšie dosiahnuť dohodu prostredníctvom telefónnej komunikácie. Obchodníci budú schopní uzatvárať viac obchodov prostredníctvom telefónu. Znížia sa neefektívne náklady na telefón. Odstránia sa neefektívne náklady na dopravu.

Obsah kurzu

  • Príprava – správny okamih
  • Vedenie telefonického rozhovoru
  • Komunikačné štýly
  • Aktívne načúvanie
  • Možnosti a úskalia telefonického predaja
  • Identifikácia konkrétnych komunikačných prepojení
  • Identifikácia a prekonávanie bariér v komunikácii
  • Verbálna a neverbálna komunikácia v telefonickom styku

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorých úspech závisí od zvládnutia telefonickej komunikácie.


Získate certifikát / osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a osvedčenie.


Lektor:

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť