Spoločenská zodpovednosť ISO 26000:2010


Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 230,- EUR bez DPH on-line prihláška


Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť účastníkom, ktorí uznávajú, že rešpektovanie spoločnosti a životného prostredia je kritickým faktorom úspechu, usmernenie o spoločenskej zodpovednosti.

Okrem toho, že je to „správna vec“, aplikácia ISO 26000 sa čoraz viac vníma ako spôsob hodnotenia záväzku organizácie k udržateľnosti a jej celkovému výkonu.

Obsah kurzu

 • Pojmy a definície

 • Pochopenie sociálnej zodpovednosti

 • Zásady sociálnej zodpovednosti

 • Uznanie sociálnej zodpovednosti a zapojenie zainteresovaných strán

 • Kľúčové predmety sociálnej zodpovednosti - organizačné riadenie, ľudské práva, pracovné postupy, životné prostredie, spravodlivé prevádzkové postupy, spotrebiteľské problémy, zapojenie a rozvoj Spoločenstva

 • Integrácia sociálnej zodpovednosti v celej organizácii

 • Sociálna zodpovednosť - systém riadenia SA 8000 vs. ISO 26000

 • Systém riadenia - typy, definícia, dobrý systém riadenia, kľúčové prvky

 • Systémy riadenia verzus ISO 26000 - (IQNetSR 10, ČSN 01 0391)

 • Cvičenia

 • Diskusia

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, ktorí si uvedomujú potrebu a výhody, spoločensky zodpovedného správania a chcú viesť svoju spoločnosť podľa usmernení tejto normy.


Trvanie kurzu:

2 dni

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.


Tento kurz môže byť vedený aj v anglickom jazyku.


Lektor:

Ing. Pavol Hudák


V cene kurzu sú zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu.


Poznámka

Kurz môže byť usporiadaný aj pre uzavretú skupinu priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu môžeme kurz usporiadať po dohode aj v iných termínoch, s iným rozsahom a pre iné normy.

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek nás neváhajte kontaktovať ( Marianna Kuchárová, +421 948 034 135, info@snrcertification.sk )