VCA -B Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzke

Popis kurzu

Toto školenie vysvetľuje nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká naviazané na prácu, vaše práva, zodpovednosti a prostriedky, ktoré máte k dispozícii na zvýšenie bezpečnosti. Hlavným cieľom tohto školenia je vytvoriť povedomie o bezpečnosti a pripraviť vás na skúšku VCA-B. Výstupom úspešného absolvovania skúšky je osvedčenie platné 10 rokov, ktoré je potrebné pre prácu vo výrobe v Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Luxembursku a Nemecku.

Obsah kurzu

-Filozofia bezpečnosti, riziká ich riešenie (príčiny, ľadovec), prevencia a identifikácia nebezpečných akcií a situácií

-Legislatíva (právne a administratívne opatrenia)

-Nehoda

-Povolenia na prácu

RIZIKÁ A PREVENTÍVNE OPATRENIA TÝKAJÚCE SA:

-Nebezpečných látok (materiály)

-Požiaru, výbuchu

-Uzavretých priestorov

-Náradia a strojov

-Manipulácie s bremenami (zdvíhanie, nosenie, výťahy)

-Pošmyknutia a pádu

-Práce vo výškach

-Elektrina

-Zvárania a podobných činností

-Ochranné pracovné prostriedky

-Zvuk

-Označenia


Školenie a skúška prebieha v slovenskom jazyku.


Skúška VCA-B s belgickou akreditáciou ( BESACC) prebieha elektronicky - cez laptopy ( zabezpečíme).

Skúška obsahuje 40 otázok. Testovanie zahŕňa teoretické znalosti a aj ich využitie v praxi. Nenájdete tam len možnosti a,b,c, ale aj iné formy dotazov.

Trvanie skúšky max. 1 hodinu


Skúšku realizuje skúšajúci zo skúšobného strediska zo zahraničia a celý proces skúšky je spracovaný v skúšobnom stredisku v Belgicku.

min. počet osôb na skúške 15

Cena za školenie + skúšku 265,- Eur bez DPH / os. ( zálohu za školenie je potrebné uhradiť min. 5 dní vopred)

Samostatná skúška 165,- Eur bez DPH/os.

Opravná skúška 125,- Eur bez DPH / os.


Diplomy VCA s holandskou alebo belgickou akreditáciou sú rovnocenné s certifikátmi SCC s nemeckou akreditáciou.