SCC - základy bezpečnosti pre pracovníkov podľa dok. 018 a 017

Popis kurzu

Toto školenie vysvetľuje nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká naviazané na prácu, vaše práva, zodpovednosti a prostriedky, ktoré máte k dispozícii na zvýšenie bezpečnosti. Hlavným cieľom tohto školenia je vytvoriť povedomie o bezpečnosti a pripraviť vás na skúšku SCC. Výstupom úspešného absolvovania skúšky je osvedčenie platné 10 rokov, ktoré je potrebné pre prácu vo výrobe v Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Luxembursku, Nemecku ......

U nás môžete absolvovať skúšku SCC 018 (pre operatívnych pracovníkov do prevádzky) alebo skúšku SCC 017 (pre vedúcich pracovníkov) s nemeckou akreditáciou (DAkkS), ktoré realizujeme v spolupráci so spoločnosťou Tervis Zertifizierung.

Skúšky prebiehajú formou papierových testov.

Ponúkame možnosť zakúpiť si „Personal Safety Logbook“ (Sicherheitspass) kde úspešným kandidátom potvrdíme skúšku.

Obsah kurzu

 • Filozofia bezpečnosti, riziká ich riešenie (príčiny, ľadovec), prevencia a identifikácia nebezpečných akcií a situácií
 • Legislatíva (právne a administratívne opatrenia)
 • Nehoda
 • Povolenia na prácu

RIZIKÁ A PREVENTÍVNE OPATRENIA TÝKAJÚCE SA:

 • Nebezpečných látok (materiály)
 • Požiaru, výbuchu
 • Uzavretých priestorov
 • Náradia a strojov
 • Manipulácie s bremenami (zdvíhanie, nosenie, výťahy)
 • Pošmyknutia a pádu
 • Práce vo výškach
 • Elektrina
 • Zvárania a podobných činností
 • Ochranné pracovné prostriedky
 • Zvuk
 • Označenia
 • Skúšobný test 016 ( jeho úspešné zvládnutie je podmienkou na pripustenie k skúške 018 alebo 017)
 • Test ( test 018 obsahuje 40 otázok a test 017 obsahuje 70 otázok )

Cieľová skupina

Pre každého prevádzkového zamestnanca, ktorý vykonáva prácu v rámci činností, pre ktoré je požadovaný certifikát SCC.

min. počet osôb 5 - po úspešnom zvládnutí testu 016 a 018 alebo 017 vydanie certifikátu.

Za skúšku 017 je príplatok 70,- Eur/os bez DPH.

"Personal Safety Logbook" (Sicherheitspass) Cena 8,- Eur bez DPH/ks


Certifikáty SCC s nemeckou akreditáciou sú rovnocenné s certifikátmi VCA s holandskou alebo belgickou akreditáciou.

Tu nájdete dohodu o vzájomnom uznávaní https://www.dgmk.de/scc/cooperation_vca_scc.pdf