Six Sigma hravo a efektívne

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 330,- Eur bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Kurz je kombináciou teórie a simulačnej hry (simuluje výrobný proces). Simulácia pozostáva z niekoľkých kôl. Pred každým kolom bude účastníkom vysvetlená teória, ktorú budú mať možnosť následne aplikovať v hre a takto postupne zlepšovať proces metodikou Six Sigma. Okrem Six Sigma sa účastník oboznámi so základnými logickými princípmi zlepšovania procesov.

Obsah kurzu

Úvod do Lean Six Sigma

1. kolo simulácie

  • Fáza Definuj

o Popis problému

o Hlas zákazníka

o SIPOC

  • Fáza Meraj

o Výstupný ukazovateľ

o Mapovanie procesu (vývojový diagram, hierarchická mapa procesu, Spaghetti diagram)

o Štatistické ukazovatele

2. kolo simulácie

  • Fáza Analyzuj

o Ishikawa diagram

o 5x prečo

o Analýza pridanej hodnoty

o 8 typov strát

3. kolo simulácie

  • Fáza Zlepšuj

o 5S, Poka yoke, Vizualizácia, Štandardizácia

4. kolo simulácie

  • Fáza Kontroluj

o Kontrolný plán

o Monitoring procesu


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorý chcú pochopiť zásady zlepšovania procesov, či už prostredníctvom metodiky a nástrojov Six Sigma alebo vďaka logike „zdravého sedliackeho rozumu“. Užitočné informácie a vedomosti prinesie manažérom na rôznych stupňoch riadenia, procesným inžinierom, lean špecialistom. Je vhodný pre pracovníkov z výrobného aj administratívneho prostredia.

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Minimálny počet účastníkov na kurze je 6 osôb


Lektor:

skúsený lektor z odbornými znalosťami z oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť