Riešenie problémov prostredníctvom A3

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 195,- Eur bez DPH Košice prihláška


Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s japonskou metódou riešenia problémov prostredníctvom A3. Predstavou Toyoty, ktorá tento nástroj používa je, že každý problém, ktorému organizácia čelí, je možné zachytiť na jednom liste papiera veľkosti A3. A3 je teda zároveň aj výborným vizuálnym nástrojom a firmy, ktoré ho používajú ho zároveň vnímajú ako jednoduchý nástroj komunikácie a štrukturovaného riešenia problémov.

Obsah kurzu

  • Čo je A3
  • Popis problému
  • Prijatie okamžitých opatrení
  • Určenie koreňových príčin problému (Ishikawa, 5x prečo, CNX, Pareto analýza)
  • Generovanie, prioritizácia a implementácia riešení
  • Preventívne opatrenia a OCAP


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť s riešením problémov prostredníctvom A3 formulára, či už ide o manažérov na rôznych stupňoch riadenia, procesných inžinierov, lean špecialistov. Je vhodný pre pracovníkov z výrobného aj administratívneho prostredia.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátuLektor:

skúsený lektor z odbornými znalosťami z oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť