Riadenie rizík podľa normy ISO 31000:2018

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- EUR bez DPH Košice / on-line prihláška


Oboznámiť sa so základnými pojmami v oblasti Risk Assessment a Risk Management, spoznať normu ISO 31000 z roku 2011, na príkladoch si overiť základné princípy.

Obsah kurzu

  • Risk Assessment

  • Definícia základných pojmov Spôsoby a metódy Risk Assessment Risk Assessment v rôznych oblastiach riadenia

  • Risk Management (podľa ISO 31000:2018)

  • Základné pojmy Obsah normy ISO 31000:2018

  • Diskusia

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre riadiacich pracovníkov, stredný manažment, projektových manažérov, zamestnancov prichádzajúcich do styku s riadením rizík.

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

odborník z oblasti

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť