Riadenie rizík a príležitostí v zmysle IATF v praxi

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- EUR bez DPH Košice / on-line prihláška


Cieľom kurzu je získanie praktických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri posudzovaní podnikateľských rizík a príležitostí v súlade s normou IATF 16949:2016.

Obsah kurzu

- Požiadavky normy IATF 16949:2016 na oblasť riadenia rizík

- Vypracovanie mapy procesov

- Spracovanie metodiky hodnotenia rizík procesov v súlade s normou ISO 31000

- Posudzovanie podnikateľských rizík a príležitostí z pohľadu procesného prístupu

- Chyby pri tvorbe a udržiavaní PFMEA

- Diskusia

Cieľová skupina

Kurz je určený pre manažérov, ktorí sú majiteľmi procesov , pracovníkov tvoriacich realizačné tímy , ktoré sa podieľajú na tvorbe metodiky , analýz a hodnotenia podnikateľských rizík a príležitostí. Zvlášť vhodný pre dodávateľov v oblasti automobilového priemyslu.

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

z oblasti IATF

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť