Procesná FMEA v praxi

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- EUR bez DPH Košice prihláška


Cieľom kurzu je získanie praktických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri tvorbe a udržiavaní procesnej FMEA. Pochopenie využitia procesnej FMEA v organizáciách v automobilovom priemyslu.

Obsah kurzu

- Vypracovanie Plánov kvality

- Vypracovanie Vývojového diagramu procesu

- Zostavenie realizačného tímu

- Moderovanie PFMEA

- Vypracovanie/aktualizácia PFMEA

- Vypracovanie Riadiaceho plánu

- Chyby pri tvorbe a udržiavaní PFMEA

- Diskusia

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí tvoria realizačný tím, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe procesnej FMEA a je zložený s pracovníkov výroby, technológie, údržby, technickej prípravy, logistiky. Zvlášť vhodný pre dodávateľov v oblasti automobilového priemyslu.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikát

Lektor:

z oblasti IATF


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť