Práca v tíme a komunikácia

(outdoorový kurz)

Termíny Cena Miesto

2 dni - prvý deň teoretická príprava pripravíme Vám cenovú ponuku podľa dohody prihláška

- druhý deň outdoorový kurz


Toto školenie je možné vykonať aj v trvaní jeden deň, len praktická outdoorová časť.

Popis kurzu

„Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si možno spomeniem. Zapoj ma a ja pochopím“ (čínske príslovie) ....

Kurz je realizovaný kombináciou teórie a zážitkového vzdelávania. Účastníci získajú teoretické vedomosti o tímovej práci a komunikácii. Plnením tímových úloh v teréne budú mať účastníci možnosť uplatniť vzájomnú spoluprácu a identifikovať silné a slabé stránky seba a svojho tímu. Absolvovaním kurzu získajú účastníci také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dosahovať optimálny pracovný výkon na základe poznania procesov prebiehajúcich v tíme, analýzy tímových rolí a spolupráce v tíme, ako i lepšieho sebapoznania. Súčasťou kurzu je aj aktivita zameraná na spoznanie vlastného dominantného komunikačného štýlu a porozumenie komunikačného štýlu partnera.

Obsah kurzu

  • Tím vs. Skupina
  • Štádiá vývoja tímu
  • Tímové roly
  • Komunikácia
  • Druhy komunikácie
  • Aký je môj dominantný komunikačný štýl
  • Zážitkové vzdelávanie (práca v tímoch na zaujímavých, fyzicky a psychicky nenáročných aktivitách)
  • Reflexia zážitkového vzdelávania, analýza postupu a poučenie pre prácu účastníkov


Cieľová skupina

Uzatvorený kurz vhodný pre firmy, pre akékoľvek tímy (dlhodobo fungujúce, ale aj začínajúce tímy, ktoré sa potrebujú lepšie spoznať).

Minimálny počet účastníkov 8 osôb a maximálny 12 osôb.

Lektor:

skúsený lektor z oblasti koučingu


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť