Požiadavky normy

(pre: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO 50001, ČSN 01 0391, IATF 16949, ISO 13485, ISO 37001)

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť prehľad, vysvetliť požiadavky a interpretáciu najnovšej revízie príslušnej normy pre systém manažérstva.

Obsah kurzu

Úvod kurzu- predstavenie

 • História revízií normy
 • Prehľad zmien v štruktúre a obsahu normy
 • Požiadavky normy a ich interpretácia v praxi
 • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí majú zavedený systém manažérstva ako aj pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť a pochopiť požiadavky normy a ich princípy.

Kurzy robíme pre nasledujúce normy (jednotlivo alebo v kombinácii):

  • ISO 9001:2015 - systém manažérstva kvality
  • ISO 14001:2015 - systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 45001:2018 - systém manažérstva BOZP
  • ISO/IEC 27001:2013 - systém riadenia informačnej bezpečnosti
  • ISO/IEC 20000-1:2018 - IT systém manažérstva služieb
  • ISO 22301:2012 - systém manažérstva plynulého podnikania (business continuity)
  • ISO 50001:2018 - systém energetického manažérstva
  • ČSN 01 0391:2013 - systém manažérstva spoločenskej zodpovednosti
  • IATF 16949:2016 - systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle
  • ISO 13485:2016 - Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na regulačné účely.
  • ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie

Výstup

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie pre príslušnú normu o úspešnom absolvovaní kurzu bez obmedzenia platnosti.

V cene kurzu sú zahrnuté: vytlačené študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu.

Poznámka

Kurz môže byť usporiadaný aj pre uzavretú skupinu priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu môžeme kurz usporiadať po dohode aj v iných termínoch, s iným rozsahom a pre iné normy.

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek nás neváhajte kontaktovať ( Marianna Kuchárová, +421 948 034 135, info@snrcertification.sk )