Internal auditor according ISO 13485 and ISO 9001 - best practices


Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť požiadavky a interpretáciu normy ISO 13485:2016 a ISO 9001:2015 v prostredí vývoja medicínskeho softvéru. Získať vedomosti o interných auditoch t.j. aký je ich účel , plánovanie, príprava a samotné vedenie auditu podľa normy ISO 19011:2018. V priebehu kurzu bude lektor používať praktické cvičenia s prípadovými štúdiami.


Obsah kurzu

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systému manažérstva – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
 • ISO 13485:2016 – Systémy manažérstva kvality – požiadavky podľa novej revízie normy, evidencia o zhode s normou
 • Praktické cvičenia – definovanie zhody a nezhody
 • ISO 9001:2015 – Systémy manažérstva kvality – požiadavky podľa novej revízie normy, evidencia o zhode s normou
 • Praktické cvičenia – definovanie zhody a nezhody
 • Audit – komunikácia pri audite, vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
 • Audit – zistenia, správa z auditu, následná činnosť
 • Audit – audity v organizáciách, proces certifikácie organizácie
 • Praktické cvičenia – príprava checklistu a správy z auditu
 • Reč tela – neverbálna komunikácia audítora a auditovaného
 • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu


Dĺžka kurzu:

3 dni


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre interných audítorov, ktorí sa chystajú zaviesť, alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy ISO 13485:2016 a ISO 9001:2015.

Výstup

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie pre vykonávanie interných auditov - certifikát interného audítora pre príslušnú normu o úspešnom absolvovaní kurzu bez obmedzenia platnosti.

V cene kurzu sú zahrnuté: vytlačené študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu.

Poznámka

Kurz môže byť usporiadaný aj pre uzavretú skupinu priamo u Vás vo firme.

V prípade záujmu môžeme kurz usporiadať po dohode aj v iných termínoch, s iným rozsahom a pre iné normy.

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek nás neváhajte kontaktovať ( Marianna Kuchárová, +421 948 034 135, info@snrcertification.sk )