Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007

Popis kurzu

Prvý deň kurzu bude vysvetlená interpretácia požiadaviek normy OHSAS 18001. Druhý deň bude venovaný samotnému auditovaniu. t.j. účel, plánovanie, príprava, vedenie auditu a odkazy na právne predpisy a ich výklad k norme OHSAS 18001.


Obsah kurzu

  • Úvod kurzu - predstavenie
  • OHSAS 18001:2007 účel a požiadavky
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Audit - zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
  • Audit - vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
  • Audit - nezhody
  • Audit - správa z auditu, následná činnosť
  • Diskusia
  • Test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.

Certifikát/Osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

210,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

Ing. Nataša Vjesztová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť