Interný audítor VDA 6.5 (3. vydanie 2020) (nelicencovaný)

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 175,- EUR bez DPH Košice/ on-line prihláška

Popis kurzu

Oboznámenie účastníkov kurzu s požiadavkami VDA 6.5 – Auditu produktu, t.j. s efektívnym plánovaním, realizovaním, vyhodnocovaním a nápravnou činnosťou.

Cieľom je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní auditu produktu v zmysle VDA 6.5 (3 vydanie 2020)

Obsah kurzu

 • Oboznámenie sa so zmenami v novej revízii

 • Cieľ auditu produktu

 • Plánovanie auditu

 • Program auditu
  Vstupy do auditu produktu
  Rozsah auditu produktu
  Rekvalifikačné skúšky
  Kontrola a vyhodnotenie auditu produktu

 • Realizácia auditu
  Odber dielov
  Označovanie dielov
  Kontrolné metódy a znaky
  Referenčné dokumenty

 • Vypracovanie správy z auditu produktu

 • Nápravná a preventívna činnosť

 • Kvalifikácia audítorov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo zvýšiť odbornú kvalifikáciu. Je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zavádzať a vykonávať interné audity podľa štandardu VDA 6.5 .


Získate certifikát/osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

Ing. Žaneta Lapková Wagnerová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť