Interný audítor VDA 6.5 (nelicencovaný)

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

13.07.2020 175,- EUR bez DPH Košice, Letná 27 06.06.2020 prihláška

Popis kurzu

Oboznámenie účastníkov kurzu s požiadavkami VDA 6.5 – Auditu produktu, t.j. s efektívnym plánovaním, realizovaním, vyhodnocovaním a nápravnou činnosťou.

Cieľom je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní auditu produktu v zmysle VDA 6.5

Obsah kurzu

- Vstupy do auditu produktu

- Rozsah auditu produktu

- Kontrola a vyhodnotenie auditu produktu

- Realizácia auditu

- Odber dielov

- Označovanie dielov

- Kontrolné metódy a znaky

- Referenčné dokumenty

- Vypracovanie správy z auditu produktu

- Nápravná a preventívna činnosť

- Kvalifikácia audítorov


Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo zvýšiť odbornú kvalifikáciu. Je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zavádzať a vykonávať interné audity podľa štandardu VDA 6.5 .


Získate certifikát/osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

Ing. Radek Pira PhD.Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť