Harmonizovaná procesná FMEA

podľa novej príručky AIAG & VDA FMEA Handbook platnej od 1.6.2019


Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

podľa záujmu 225,- EUR bez DPH Košice / on-line prihláška

Popis kurzu


Cieľom kurzu je zistiť rozdiely a novinky vo verziách FMEA, kedy použiť nové formuláre, aké zmeny vo formulároch nastali a ako použiť Action Priority.

Školenie realizujeme podľa novej príručky AIAG & VDA FMEA Handbook platnej od 1.6.2019

Obsah kurzu

  • Zmeny v novom vydaní FMEA

  • Postup vypracovania procesnej FMEA - 7 krokov

  • Nové kritéria hodnotenia rizík - určenie AP

  • Kontrolný plán

  • Workshop

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí tvoria prierezový tím, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe procesnej FMEA a je zložený s pracovníkov technológie, technickej prípravy výroby kvality, výroby, logistiky. Zvlášť vhodný pre dodávateľov v oblasti automobilového priemyslu.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Ing. Vladimír Pelecháč

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť