Základy SPC - štatistické metódy v kvalite

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

07.10.2022 165,- EUR bez DPH Košice / on-line prihláška


Popis kurzu

Cieľom kurzu je zoznámiť sa zo základmi štatistických metód a ich významom pre poskytovanie záruk za kvalitu a naučiť sa kvalitu zabudovať do procesu. Jednoducho vysvetliť princípy SPC a precvičiť ich tak, aby sa ich ľudia nebáli, ale chápali ich ako pomocníka, ako pridanú hodnotu výrobku a ako vizitku kvalitnej práce. Vyznať sa v rôznych druhoch spôsobilosti, vysvetliť si podmienky, ktoré musíme splniť, aby sme mohli využiť SPC.

Obsah kurzu

  • Úvod do štatistiky

  • Vývojový diagram

  • Ishikawa diagram

  • Pareto diagram

  • Histogram

  • Frekvenčná tabuľka

  • Korelačný diagram

  • Regulačné diagramy a spôsobilosť procesu

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom útvarov zabezpečovania kvality a technickej kontroly, útvarov technickej prípravy výroby, pracovníkom výrobných a obchodných úsekov. Zvlášť vhodný pre dodávateľov do automobilového priemyslu.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť