Základy MSA (Measurement system analyses) - analýza meracieho systému

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

28.5.2021 165,- EUR bez DPH on-line prihláška

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s metódami pre analýzu meracieho systému, vysvetlenie účelu a dôvodov pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov, správne nasadenie jednotlivých metód pre štúdiu spôsobilosti v závislosti na používanom meracom systéme.

Obsah kurzu

  • Základy štatistiky

  • Účel a terminológia MSA

  • Variabilita polohy ( stabilita, strannosť, linearita)

  • Variabilita rozptylu ( Gage R&R, Gage R&R pre deštrukčné testovanie, Cg, Cgk – hodnotenie presnosti meradiel, CMM - metóda pre automatizovné systémy)

  • Štúdie systému merania porovnávaním (Metóda krížových tabuliek)

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov, ktorí realizujú analýzu meracích systémov alebo sa podieľajú na jej realizácií. Je tiež vhodný pre pracovníkov, ktorí si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu a odborné znalosti. V každom prípade je vhodný aj pre interných audítorov, ktorí z pohľadu interných auditov musia vedieť posúdiť vhodnosť výsledkov analýz meracieho systému.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť