Základy APQP a PPAP

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

14.10.2022 165,- Eur bez DPH Košice / on-line prihláška

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s jednotlivými etapami moderného plánovania kvality produktu a s procesom jeho schvaľovania do sériovej výroby. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní prakticky implementovať požiadavky APQP a PPAP v organizácií.

Obsah kurzu

APQP

 • Základy plánovania kvality produktu

 • Plánovanie a definovanie programu

 • Návrh a vývoj produktu

 • Návrh a vývoj procesu

 • Validácia produktu a procesu

 • Spätná väzba zákazníka, posudzovania a nápravné opatrenia

 • Metodika plánu kontroly a riadenia

PPAP

 • Definícia PPAP

 • Požiadavky na proces PPAP

 • Úrovne predkladania a preukazovania zákazníkovi

 • Uchovávanie záznamov

 • Riešenie nezhôd

 • Záverečný test


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov všetkých oddelení, ktoré plánujú alebo sa podieľajú na implementácii nových projektov v organizáciách, ktorí realizujú proces schvaľovania výrobkov do sériovej výroby, pre interných audítorov, ako aj pracovníkov, ktorí chcú rozšíriť svoje odborné vedomosti a zručnosti. Vhodný pre dodávateľov v automobilovom priemysle.


Získate certifikát/ osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť