Základné LEAN metódy

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 248,- Eur/ os. bez DPH Košice / on-line prihláška

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia myslieť v terminológii LEAN a oboznámia sa s technikami na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a získať spokojnosť zákazníka. Prakticky si vyskúšajú analýzu procesu z hľadiska pridanej hodnoty, 5W2H, Ishikawa diagram, 5x Why´s a kreatívne techniky pri hľadaní riešení.

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.

Obsah kurzu

  • VA/ NVA analýza - činnosti pridávajúce hodnotu a nepridávajúce hodnotu

  • Standard work a TPM- štandardizácia a vizualizácia

  • 5S - usporiadanie pracoviska

  • Poka Yoke - prevencia vzniku chyby

  • PULL & KANBAN systém na minimalizáciu zásob

  • SMED na znižovanie čakania

  • One Piece flow - znižovanie nadprodukcie

  • Problém Solving - metódy riešenia problémov

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre procesných analytikov a manažérov, expertov kvality, manažérov kvality, oddelenie HR, oddelenie neustáleho zlepšovania a stredný manažment.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť