Základné LEAN metódy

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

20.08.2020 248,- Eur/ os. bez DPH Košice 13.08.2020 prihláška

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia myslieť v terminológii LEAN a oboznámia sa s technikami na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a získať spokojnosť zákazníka. Prakticky si vyskúšajú analýzu procesu z hľadiska pridanej hodnoty, 5W2H, Ishikawa diagram, 5x Why´s a kreatívne techniky pri hľadaní riešení.

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.

Obsah kurzu

  • VA/ NVA analýza - činnosti pridávajúce hodnotu a nepridávajúce hodnotu
  • Standard work a TPM- štandardizácia a vizualizácia
  • 5S - usporiadanie pracoviska
  • Poka Yoke - prevencia vzniku chyby
  • PULL & KANBAN systém na minimalizáciu zásob
  • SMED na znižovanie čakania
  • One Piece flow - znižovanie nadprodukcie
  • Problém Solving - metódy riešenia problémov

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre procesných analytikov a manažérov, expertov kvality, manažérov kvality, oddelenie HR, oddelenie neustáleho zlepšovania a stredný manažment.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť