Vyjednávanie ako spôsob riešenia konfliktov

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- EUR bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Rozšíriť repertoár sociálnych zručností. Kurz je zameraný na konflikty a ich zvládanie vyjednávaním. Účastníci sa oboznámia s príčinou, podstatou a typmi konfliktov, prevenciou a riešením konfliktov.

Pri tréningu sa využívajú cvičenia a hry.

Obsah kurzu

Teoretická časť

 • Podstata a príčiny konfliktov
 • Tri piliere zvládania konfliktov (rovnováha a stabilita, spory a problémy, záujmy a postoje)
 • Typy konfliktov
 • Vývoj konfliktov
 • Pozitívne vnímanie konfliktov
 • Prevencia a riešenie konfliktov
 • Komunikačné zlozvyky a konflikty
 • Konflikty ako súčasť života
 • Vyjednávanie ako súčasť komunikácie a riešenia konfliktov
 • Podstatné premenné vyjednávania (moc, čas, informácie)
 • Konkurenčné a kooperatívne správanie vo vyjednávaní (princíp WIN – WIN, ako vyhrať bez boja, princíp OK – OK)
 • Zručnosti vyjednávača (Flexibilita a kreativita. Odborný a všeobecný prehľad. Empatia.)
 • Aktívne načúvanie
 • Odhadnutie a poznanie partnera
 • Nečisté triky a manipulácia vo vyjednávaní
 • Štyri zásady principiálneho vyjednávania (oddelenie ľudí od problémov; sústredenie na záujem, nie na pozície; vytvorenie vzájomne prospešnej ponuky; stanovenie objektívnych kritérií)

Praktická časť

A. Cvičenia a hry:

Hra „Tlmočník“ (aktívne načúvanie)

Hra „Vyjednávanie o cene ropy“ (modifikácia hry väzňov a dilema)

Hra „Predaj ojazdeného auta“

Hra „SPIN“

Veľkonočná hra (rozdiel medzi kompromisom a konsenzom)

B. Výukové videofilmy a ich rozbor:

Od „Nie“ ku „Áno“

Umenie vyjednávať

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí sa dostávajú denne do konfliktných situácií a chcú ich zvládať lepšie.


Získate certifikát / osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a osvedčenie.


Lektor:

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť