Vyjednávanie a neverbálna komunikácia

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 190,- EUR bez DPH Košice prihláška


Cieľom kurzu je poskytnúť informácie o základnej neverbálnej komunikácii. Ako čítať z tváre a postoja tela základné neverbálne emócie. Ako použiť pozitívnu neverbálnu komunikáciu v praxi.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu
  • Základy reči tela
  • Ako čítať z tváre
  • Ako čítať z tela
  • Prečo záleží na reči tela
  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí chcú mať väčšiu kontrolu nad svojim telom, alebo chcú využiť čítanie z reči tela a tváre, aby sa cítili istejšie pri jednávaní s inými ľuďmi

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť