Tréning asertivity a efektívnej komunikácie

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 210,- EUR bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť základom efektívneho jednania. Tréning pomáha účastníkom riešiť konfliktné situácie, ktorým sú denne vystavení v styku s klientmi a spolupracovníkmi. Kurz je intenzívny, interaktívny, s precvičovaním modelových situácií.

Obsah kurzu

1. deň

 • dôvera a sebadôvera - prečo je dôležité pozitívne myslieť
 • asertívne práva - asertivita a ľudská dôstojnosť
 • ako vnímame iných ľudí a ako iní vnímajú nás
 • aktívne počúvanie - umenie načúvať
 • modelové situácie - dialógy - nácvik
 • asertívne techniky

2. deň

 • komunikačné bariéry
 • hladká komunikácia
 • efektívna komunikácia, úspech a osobná spokojnosť
 • zvládanie konfliktných a záťažových situácií (reklamácie, - neoprávnené, nesplniteľné požiadavky)
 • jednanie s obtiažnym kolegom, klientom, obchodným partnerom, zákazníkom

Cieľová skupina

Kurz je určený vedúcim pracovníkom, manažérom, obchodníkom, predajcom a všetkým tým, ktorí pracujú s ľuďmi.


Získate certifikát / osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a osvedčenie.


Lektor:

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť