SMED

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- Eur bez DPH Letná 27, Košice prihláška

Popis kurzu

SMED (Single Minute Exchange of Dies) – Metóda na skracovanie časov pretypovania výrobných zariadení. Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými pojmami a technikami SMED.

Cieľom školenia je zoznámenie sa s metódou SMED. Naučiť sa požívať metódu SMED a tým optimalizovať celý proces pretypovania.

Obsah kurzu

 • Pridaná hodnota vs. Straty a plytvania

 • Hlavné straty na zariadeniach

 • SMED a jeho história

 • Čo je pretypovanie/prestavba stroja

 • Plytvanie pri pretypovaní stroja

 • Straty pri zoraďovaní

 • Aký/Čo je čas zoraďovania

 • Princíp metodiky SMED

 • SMED postup

 • Eliminácia interných a externých činností

 • Prínosy metodiky SMED

 • Obmedzenia a riziká metodiky SMED


Cieľová skupina

Kurz je určený technickým pracovníkom výroby, zmenovým majstrom, majstrom a vedúcim pracovníkom.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Peter Kocurko

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť