Reverzná FMEA

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 350,- EUR bez DPH prihláška


Popis kurzu

Reverzná FMEA je zlepšovanie, s cieľom je zabezpečiť aktualizáciu a priebeh štúdie FMEA. Javí sa ako vhodný a efektívny nástroj na predchádzanie vzniku problémov ako aj zabezpečenie pravidelnej aktualizácie dokumentácie.

Jedná sa o nástroj proaktívneho prístupu k hľadaniu rizikových miest v procese za účelom prevencie vzniku nezhôd. Je čoraz častejšie využívaný v automobilovom priemysle.


Obsah kurzu

  • 1. Úvod
  • 2. FMEA formulár
  • 3. Definícia Zaväznosti, Výskytu a Odhaliteľnosti na základe AIAG normy
  • 4. Prepojenie FMEA s plánom riadenia kontroly a pracovnými inštrukciami
  • 6. Reverzná FMEA
  • 7. Vytvorenie checklistu pre R- FMEA
  • 8. Vyhodnotenie R- FMEA

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí tvoria prierezový tím, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe procesnej FMEA a zabezpečujú kvalitu v automobilovom priemysle


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť