Regulačné požiadavky pri vývoji medicínskeho softvéru - Regulatory Requirements in Healthcare

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,-EUR bez DPH Košice prihláška


Cieľom kurz je poskytnúť prehľad, vysvetlenie spôsobu ochrany medicínskych údajov pri vývoji medicínskeho softvéru v US a EU.Poskytnúť prehľad, vysvetlenie spôsobu ochrany medicínskych údajov pri vývoji medicínskeho softvéru v US a EU.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu
  • Medicínske zariadenia
  • US vs EU regulácie
  • HIPPA
  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí sú zainteresovaní v IT medicínskych projektoch, kde dochádza pri vývoji softvéru k používaniu zdravotných údajov.

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť