Profesionálny predajca

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 210,- EUR bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Tento dvojňový kurz je zameraný na zlepšenie predajných zručností. Cieľom kurzu je zdokonaliť sa v komunikácii so zákazníkom. Účastníci kurzu si zlepšia techniku predaja cez telefón. Osvoja si zásady úspešného telefonovania. Taktiež sa naučia viesť obchodné rokovanie a oboznámia sa s technikami AIDA a SPIN.

Obsah kurzu

1. deň

Komunikácia

 • Jazykové prostriedky v komunikácii
 • Pozitívne a negatívne slová
 • Hlasové prostriedky v komunikácii
 • Vokálna, verbálna a neverbálna komunikácia
 • Vzdialenosť, priestor a prostredie v komunikácii
 • Poloha a držanie tela, dotyk v komunikácii
 • Očný kontakt
 • Pasívne počúvanie, aktívne načúvanie, prekážky načúvania
 • Načúvanie štyrmi ušami (VOVA)
 • Umenie metakomunikácie
 • Riadenie rozhovoru - kladenie otázok


Oslovenie - nadviazanie kontaktu

 • Oslovenie klienta cez telefón (limity telefónu)
 • Zásady úspešného telefonovania
 • Vysielanie a prijímanie správy pri telefonovaní
 • Cross-selling a up-selling
 • Kedy netelefonovať alebo ukončiť telefonát
 • Aktívny a pasívny telemarketing
 • Štruktúra telefonického rozhovoru
 • Človek a tromi "P"
 • Ako dohodnúť stretnutie
 • Ako sa vyhnúť výhovorkám
 • Ako kombinovať list, telefón, mail ....
 • Špecifické formy telefonických hovorov


2. deň

Obchodné rokovanie

 • Štruktúra obchodného rokovania
 • Znalosť o produkte, o firme, o konkurencii
 • Vyhľadávanie zákazníkov
 • Informácie o zákazníkovi
 • Prvých 30 sekúnd rozhoduje
 • Príprava, prekonávanie námietok, uzavretie
 • Starostlivosť o zákazníkov
 • Technika AIDA
 • SPIN technika

Cieľová skupina

Kurz je určený pre obchodných zástupcov, pracovníkov bánk, poisťovní, pracovníkov obchodných oddelení a všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu zo zákazníkmi.


Získate certifikát / osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a osvedčenie.


Lektor:

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť