Požiadavky normy IATF 16949:2016

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

03.04.2020 165,- Eur bez DPH Košice 27.03.2020

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu s požiadavkami technickej špecifikácie IATF 16949 ako aj o uplatnení špecifických požiadaviek zákazníkov v SMK dodávateľov automobilového priemyslu.

Obsah kurzu

  • Vývoj požiadaviek na SMK dodávateľov v automobilovom priemysle
  • Špecifické požiadavky zákazníka (CSR)
  • Princípy manažérstva kvality
  • Nový koncept IATF 16949:2016
  • Oboznámenie so zmenami, ktoré priniesla norma IATF 16949:2016
  • Požiadavky IATF 16949:2016 a väzba na ISO 9001:2015
  • Diskusia k otázkam účastníkov kurzu
  • Test získaných vedomostí

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov, pracujúcich v automobilovom priemysle v oblasti manažmentu, zabezpečenia kvality, prípadne interných audítorov.


Získate certifikát/osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

165,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Radek Pira

Ing. Cyril Pecha

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť