Požiadavky normy ISO 9001:2015

Popis kurzu

Poskytnúť prehľad o všetkých podstatných zmenách v norme, ich vysvetlenie a interpretácia v praxi.

Obsah kurzu

Úvod kurzu- predstavenie

  • História revízií normy ISO 9001
  • Prehľad zmien v štruktúre normy ISO 9001:2015
  • Prehľad zmien v obsahu normy ISO 9001:2008 a ISO 9000:2015
  • Nové požiadavky normy a ich interpretácia v praxi
  • Integrácia ISO 9001 s ISO 14001 a ISO 45001 (OHSAS 18001)
  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí majú zavedený systém manažérstva kvality ako aj pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť so zmenami v norme ISO 9001 a pochopiť nové požiadavky a princípy.


Získate certifikát/osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena

165,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor

RNDr. Karol Marsina CSc.

Ing. Nataša Vjesztová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť