Normy pre bezpečnosť a kvalitu potravín HACCP a IFS Food ver. 6

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- EUR bez DPH prihláška

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť bližšie informácie o postupoch a opatreniach na kontrolu bezpečnosti potravín. V rámci školenia sa preberajú požiadavky legislatívy, štandardov pre bezpečnosť a kvalitu potravín. Školenie pojednáva o riadení bezpečnosti a kvality potravín v potravinárskej prevádzke. Obsahuje popísané požiadavky štandardov: HACCP, IFS Food, verzia 6.

Obsah kurzu

  • Požiadavky noriem HACCP a IFS Food verzia 6 s možnosťou ich aplikácie do praxe.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre manažérov a vedúcich pracovníkov. Je zamerané na kontrolu a riadenie procesov v potravinárskych prevádzkach podľa noriem: HACCP a IFS.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Marek Dandár Ph.D.

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť