Moderátor FMEA

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 185,- EUR bez DPH Košice, Letná 27 prihláška

Popis kurzu

Požiadavkou kurzu je aby účastníci mali základné znalosti o metóde FMEA (absolvovali kurz FMEA podľa novej príručky) a podieľali sa pri vykonávaní FMEA v rámci spoločnosti.

Účastníci kurzu sa oboznámia s náplňou práce moderátora FMEA.

Obsah kurzu

  • Plánovanie a príprava moderátora na FMEA
  • Úloha moderátora v rámci FMEA
  • Moderátor a tím FMEA
  • Typy FMEA a ich špecifiká
  • Úloha moderátora pri definovaní možnej chyby, príčiny a nápravných opatrení
  • Metodiky definovania a výpočtu RPN a AP
  • Zápis z FMEA
  • Vyhodnocovanie plnenia nápravných opatrení
  • Možné chyby a nedostatky v rámci realizácie FMEA

Cieľová skupina

Kurz je určený budúcim moderátorom FMEA ako aj pracovníkom nových projektov, ktorí sú zodpovední za realizáciu FMEA v rámci projektu alebo výroby.


Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť