Metrológia - firemný metrológ

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

23.11.2022 165,- Eur bez DPH Košice/ on-line prihláška


Popis kurzu

Cieľom kurzu je objasniť povinnosti a zodpovednosti firemným metrológom a získať všeobecný komplexný prehľad v oblasti metrológie v organizácii.

Obsah kurzu

1. Legislatívne a inštitucionálne zabezpečenie metrológie ( legislatívne zabezpečenie metrológie v SR, inštitucionálne zabezpečenie metrológie v SR, medzinárodné metrologické organizácie, svetové vládne metrologické organizácie, svetové mimovládne metrologické inštitúcie, európske metrologické organizácie)

2. Definícia a rozdelenie metrológie ( rozdelenie metrológie, metrológia a systémy manažérstva kvality)

3. Charakteristika veličín

4. Charakteristika jednotiek

5. Charakteristika hodnôt veličín

6. Meranie a metrológia

7. Vlastnosti meracích prostriedkov

8. Etalóny

9. Určené meradlá

10. Pracovné meradlá neurčené

11. Chyby merania

12. Neistoty meraní

13. Metrologický poriadok v organizácie

14. Metrológia a audit kvality

15. Kvalita merania


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre začínajúcich metrológov, pre pracovníkov, ktorý už majú na starosti metrológiu vo svojej organizácii, pre zamestnancov, ktorý pri svojej práci využívajú rôzne meradlá a aj pre audítorov.

Tento kurz je vhodným úvodom ku kurzom SPC a MSA

Trvanie kurzu:

1 deň

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.


V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

Ing. Vladimír Pelecháč

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť