Manažér kvality podľa normy ISO 9001:2015

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

Otvára sa podľa záujmu 248,- Eur bez DPH

Popis kurzu

Cieľom kurzu je skvalitniť prácu manažéra kvality vo Vašej spoločnosti vzhľadom na novú revíziu normy.

Kurz poskytne praktické ukážky a návody ako byť dobrým manažérom kvality v spoločnosti, čo od nás očakáva nová revízia normy. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie manažér kvality.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu - predstavenie
  • Manažér kvality
  • Systém manažérstva kvality
  • ISO 9000:2015 - Termíny a zásady
  • Prehľad požiadaviek ISO 9001:2015
  • Procesný prístup
  • Rizikový prístup
  • Interný audit, nápravné opatrenia
  • Cvičenia, záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a ďalších zamestnancov, ktorí majú zodpovednosť za systém manažérstva kvality.


Získate certifikát/osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Pavol Hudák

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť