Manažér ako kouč

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 290,- EUR bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Koučovanie je dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov. Je to spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov a skupín, manažérov a zamestnancov. Počas kurzu sa účastníci oboznámia s metódami koučovania a získajú prehľad o zásadách a technikách koučovania.

Pri tréningu sa využíva výklad, diskusia, skupinové cvičenia, prípadové štúdie, hra.

Cieľom kurzu je podpora zvýšenia efektívnosti práce manažéra.

Obsah kurzu

 • Teórie koučovania a metódy koučovania
 • Individuálne a skupinové koučovanie
 • Koučovanie ako budovanie sebadôvery
 • Manažér ako kouč a poradca
 • Interný, alebo externý koučing?
 • Správne vedený interný koučing vytvára vzájomne prospešný vzťah dôvery medzi koučovaným a koučom
 • Čo môžeme od koučovania očakávať?
 • Psychologické aspekty koučovania
 • Koučovanie - cesta ku väčšej samostatnosti a zodpovednosti podriadených
 • Koučovanie - spôsob uvoľnenia skrytého potenciálu ľudí (koučovaných), podporujúci záujem koučovaného o svoj osobný rozvoj a sebazdokonaľovanie
 • Kedy je koučovanie užitočné, kedy nie?
 • Najčastejšie chyby a prekážky úspešného koučovania
 • Ako si osvojiť zručnosti nevyhnutné pre úspešné koučovanie
 • Prehľad zásad a techník koučovania
 • Koučovací rozhovor
 • Riadenie procesu koučovania

Cieľová skupina

Kurz je určený vedúcim pracovníkom, ktorí chcú viesť ľudí k zvýšeniu ich výkonnosti.


Získate certifikát / osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a osvedčenie.


Lektor:

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť