Vedúci / externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 790,- EUR bez DPH on-line alebo Letná 27, Košice

Popis kurzu

V súčasnej dobe je informácia hodnotou, ktorá je rozhodujúca pre potreby obchodu, pre fungovanie a dá sa povedať, že aj pre prežitie organizácie. ISO/IEC 27001 je uznávanou normou pre oblasť riadenia rizík. Posúdenie informačnej bezpečnosti čoraz viac využívajú zákazníci súkromného a verejného sektora. Cieľom tohto kurzu je pochopiť pojmy a princípy externého auditu Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013, vrátane úlohy a zodpovednosti audítora v súlade s normou ISO 19011. Naučiť sa plánovať a vykonať externý audit ISMS, pripraviť a predložiť správu o audite a nadväzujúce zistenia z auditu.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu – predstavenie

 • Systém, Manažérsky systém, Informácie, Informačná bezpečnosť

 • ISMS princípy, Proces riadenia informačných rizík

 • Preskúmavanie rizík, Vyhlásenie o aplikovateľnosti

 • Audit, koncepcia, terminológia, princípy auditovania podľa požiadaviek ISO 19011

 • Audítor/ Vedúci audítor – úloha a zodpovednosti

 • Audit - Stage 1

 • Audit - Stage 2

 • Audit - Zistenia

 • Audit - Nápravné opatrenia

 • Audit - Záverečné stretnutie

 • Audit - Folow up

 • Záverečný test

 • Vyhodnotenie

 • Záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí sa chcú stať vedúcimi audítormi pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti.


Získate certifikát/osvedčenie vedúceho audítora o úspešnom absolvovaní, s platnosťou na 3 roky.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Pavol Hudák

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť