Inžinier kvality v automobilovom priemysle

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

Otvára sa podľa záujmu 575,- Eur bez DPH Košice

Popis kurzu

Kvalita je dnes na trhu skloňovaná vo všetkých pádoch. Tlak na kvalitu, najmä zo strany zákazníka, vyžaduje aby sa spoločnosti vo svojom podnikaní dôsledne zaoberali otázkami kvality.

Tento 5 - dňový kurz je komplexný výcvik o kvalite, kde sa Vám dostane ucelený súbor tých najdôležitejších a pre prax potrebných informácií.

Obsah kurzu

 • kvalita všeobecne
 • základy štatistiky, štatistická kontrola procesov
 • 7 nástrojov kvality
 • 7 pokročilých nástrojov kvality
 • štatistická prebierka
 • systém manažérstva kvality, základné pojmy, postup budovania systému , team, jeho zostavenie, teamové roly
 • PDCA
 • QFD
 • FMEA
 • DOE
 • Trendy v zlepšovaní procesov

Cieľová skupina

Kurz je určený predstaviteľom vedenia pre kvalitu a manažérom kvality, technikom kvality, technológom, inžinierom kvality, členom tímu pre riešenie problémov z kvalitou a všetkým ostatným, ktorý pomáhajú pri zlepšovaní kvality v spoločnosti.

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť