Implementácia IMS ( Integrovaného manažérskeho systému)

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 230,- EUR bez DPH prihláška


Popis kurzu

Cieľom kurzu je ukázať možné postupy zavádzania integrovaného systému manažérstva vo Vašej spoločnosti a poukázať na špecifiká nových revízií noriem.

Kurz poskytne praktické ukážky a návody ako správne zaviesť a ako sa vyhnúť chybám pri zavádzaní systému IMS podľa nových revízií noriem. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie Implementátor IMS.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu - predstavenie
  • Integrovaný manažérsky systém - čo, ako a prečo?
  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 - Systémy manažérstva - interpretácia požiadaviek pre implementáciu týchto noriem
  • Ako zavádzať IMS, čo všetko sa dá integrovať a ako - príklady najlepšej praxe
  • Cvičenia, záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a ďalších zamestnancov, ktorí majú zodpovednosť za IMS.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

Ing. Nataša Vjesztová


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť