ITIL Foundation V3 vs V4

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 190,- EUR bez DPH Košice prihláška


Cieľom kurz je poskytnúť prehľad o základoch ITIL, vysvetlenie rozdielov medzi verziami ITIL V3 a ITIL V4.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu
  • História ITIL
  • ITIL verzia 3 vs ITIL verzia 4
  • Service Management
  • ITIL service value system
  • ITIL management practices
  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí sú zainteresovaní v IT projektoch, IT Service Managemente, zodpovedajú za návrh, vývoj, správu, riadenie IT služieb v organizácii.

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť