Interný audítor VDA 6.3 (nelicencovaný)

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

podľa záujmu 300,- EUR bez DPH Košice/on-line prihláška


Popis kurzu

Účastníci sa oboznámia s metodikou vykonávania interných auditov ako je plánovanie, realizácia a vyhodnotenie interného auditu. Kurz sa zameriava na jednotlivé prvky normy a otázok VDA 6.3, pričom vysvetľuje ich význam a používanie pri realizácii interného auditu. Na základe kurzu budú účastníci schopní vykonávať interné audity výrobných procesov.

Cieľom je pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov podľa štandardu VDA 6.3 , t.j. predstavenie prvkov a otázok normy VDA 6.3, metodiku hodnotenia a vyhodnocovania interného auditu.

Obsah kurzu

1. deň

 • Ciele interného auditu podľa VDA 6.3

 • Plánovanie auditu

 • Definovanie požiadaviek

 • Súbor otázok a ich rozbor

 • Ohodnocovanie otázok

 • Objasnenie prvkov normy P1 - P7

 • Úvodný rozhovor

 • Realizácia auditu

 • Vedenie rozhovoru a kladenie otázok

2. deň

 • Realizácia záznamov z auditu

 • Záverečný rozhovor

 • Správa z auditu

 • Celkové vyhodnotenie auditu

 • Kontrolná a nápravná činnosť po audite

 • Diskusia k získaným poznatkom

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zavádzať a vykonávať interné audity podľa štandardu VDA 6.3. Je vhodné, ak účastníci majú skúsenosti s vykonávaním interných auditov podľa ISO 9001:2015 alebo IATF 16949:2016 a systémom manažérstva kvality.


Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu

Lektor:

Ing, Žaneta Lapková Wágnerová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť