Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Popis kurzu

Cieľom kurzu porozumieť požiadavkám normy pre systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013. Naučiť sa všetko o predmete interného auditu systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa noriem ISO/IEC 27001:2013 a ISO 19011:2018.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu - predstavenie
 • ISMS - prečo, čo to je?
 • ISO 27001:2013: Účel a požiadavky
 • Kompatibilita s inými normami systémov manažérstva
 • Opatrenia na riadenie rizík
 • Kvíz a diskusia
 • Prečo audit, čo je to audit ?
 • Vykonávanie auditu - prípadová štúdia
 • Písanie správ, komunikácia a následný audit
 • Test
 • Vyhodnotenie, zhrnutie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz interného audítora ISMS je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, ktoré sa rozhodli zabezpečiť ochranu svojich informácií, manažérov informačnej bezpečnosti, manažérov kvality. Pre tých, ktorí sa chystajú alebo už majú zavedený systém ISMS.

Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

210,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu