Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Popis kurzu

Cieľom kurzu porozumieť požiadavkám normy pre systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013. Naučiť sa všetko o predmete interného auditu systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa noriem ISO/IEC 27001:2013 a ISO 19011:2018.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu - predstavenie

 • ISMS - prečo, čo to je?

 • ISO 27001:2013: Účel a požiadavky

 • Kompatibilita s inými normami systémov manažérstva

 • Opatrenia na riadenie rizík

 • Kvíz a diskusia

 • Prečo audit, čo je to audit ?

 • Vykonávanie auditu - prípadová štúdia

 • Písanie správ, komunikácia a následný audit

 • Test

 • Vyhodnotenie, zhrnutie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz interného audítora ISMS je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, ktoré sa rozhodli zabezpečiť ochranu svojich informácií, manažérov informačnej bezpečnosti, manažérov kvality. Pre tých, ktorí sa chystajú alebo už majú zavedený systém ISMS.

Získate certifikát/osvedčenie Interného audítora o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Cena kurzu

230,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu