Global 8D report

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- Eur bez DPH Košice / on-line prihláška

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť a naučiť účastníkov kurzu s postupmi aplikácie metódy Global 8D Report.

Účastníci sa stanú aktívnymi členmi riešiteľských tímov s cieľom určovať koreňové príčiny problémov, uskutočňovať a stanovovať nápravné opatrenia, ktoré zabránia ich opakovanému výskytu a doporučovať zlepšovanie procesov. Práca týchto tímov bude efektívnejšia, účinnejšia a výsledkom bude väčšia spokojnosť interných a externých zákazníkov.

Obsah kurzu

 • Nástroje kvality pre analýzu koreňových príčin a požiadavky normy ISO 9001 / IATF 16 949

 • Vzťah nezhoda a opatrenia

 • PDCA cyklus v nástrojoch zlepšovania

 • Cieľ Global 8D reportu

 • Predstavenie 8D reportu

 • 8 krokov 8D reportu (D0 — Príprava na proces 8D - D1 — Založenie tímu - D2 — Popis problému - D3 — Návrh dočasných nápravných opatrení - D4 — Určenie a verifikácia koreňových príčin - D5 — Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení - D6 — Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení - D7 — Prevencia výskytu problému (štandardizácia, audit) - D8 — Uznanie jednotlivcov a tímu za dosiahnutý výsledok)

 • Prípadová štúdia č. 1 - príklad z praxe (postup, základné pravidla, ukážka „chýb“)

 • Nástroje a techniky využívané pri tvorbe 8D report (5 Why, FTA, Ishikawa diagram, Paretová analýza)

 • Prípadová štúdia č. 2 - praktický príklad zo spoločnosti zúčastnenej na školení

 • Súhrn poznatkov zo školenia

 • Diskusia

 • Test získaných vedomostí


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov, ktorí pripravujú 8D reporty, alebo sa podieľajú na tvorbe interných, alebo externých (pre zákazníkov) 8D reportov. Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Ing. Cyril Pecha

Ing. Radek Pira


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť