Design FMEA

podľa novej príručky AIAG & VDA FMEA Handbook platnej od 1.6.2019


Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 195,- EUR bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Cieľom kurzu Design FMEA je získať znalosti pri definovaní možných porúch, následkov a príčin konštrukcie výrobku a celku formou designovej a systémovej FMEA.

Kurz realizujeme podľa novej príručky AIAG & VDA FMEA Handbook platnej od 1.6.20219.

Obsah kurzu

  • Požiadavky zákazníka
  • Analýza štruktúry a komponentov
  • Analýza funkcií
  • Preventívne opatrenia a opatrenia detekcie
  • Analýza akcií
  • Optimalizácia

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom z oblasti vývoja a tým, ktorí sa podieľajú na realizácii Design FMEA.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

Ing. Petra Bajusová

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť