Analýza koreňových príčin a nástroje riešenia problémov (RCA, 5WHY) - metódy a cvičenia

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

7.10.2022 165,- Eur bez DPH on-line / Košice prihláška

11.11.2022 165,- Eur bez DPH on-line / Košice prihláška


Popis kurzu

Ak ste už niekedy museli aplikovať dočasné riešenie na problém, ktorý sa časom opäť vrátil, viete aké je to frustrujúce. Na tomto kurze sa naučíte ako sa dostať k príčine problému použitím 5WHY a Fishbone diagramu a implementovať správne riešenie pýtaním sa správnych ľudí správne otázky.


Obsah kurzu

  • Úvod kurzu

  • Čo je Analýza základných príčin (Root cause analyses)

  • 5WhY?

  • Fishbone diagram

  • Cvičenia

  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí majú zodpovednosť alebo sa zúčastňujú na riešení problémov, napríklad pri analýze incidentov, reklamácií, zistení z auditov, atď., alebo pre tých, ktorí sa chcú v danej problematike lepšie orientovať a precvičiť si kladenie otázok, hľadanie príčin a nastavovanie opatrení v školiacom prostredí.


Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátu


Lektor:

skúsený lektor z danej oblasti


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť