5 S

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 195,- Eur bez DPH Košice prihláška


Popis kurzu

Japonci veria, že udržiavaním čistoty svojho blízkeho okolia sa udržiava aj čistota ich mysle. Na základe tejto logiky priemyselní inžinieri tvrdia, že čisté a usporiadané pracovisko zvyšuje produktivitu a zlepšuje vzťah ku kvalite. 5S je jedným z lean nástrojov zlepšovania a zoštíhľovania procesov. Účastníci kurzu sa oboznámia s podstatou 5S, jeho jednotlivými krokmi a prínosmi. Súčasťou kurzu je aj cvičenie, na ktorom si účastníci vyskúšajú aplikáciu 5S.

Obsah kurzu

  • Pyramída produktivity
  • Pridaná hodnota
  • História 5S
  • Jednotlivé kroky 5S

o Vytriediť

o Usporiadať

o Vyčistiť

o Vybudovať štandardy

o Udržiavať a zlepšovať

  • Cvičenie


Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť s 5S a spôsobom jeho aplikácie. Je určený manažérom na rôznych stupňoch riadenia, procesným inžinierom, lean špecialistom. Je vhodný pre pracovníkov z výrobného aj administratívneho prostredia.

Získate certifikát/osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obed, občerstvenie a vydanie certifikátuLektor:

skúsený lektor z odbornými znalosťami z oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu


Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť