Katalóg školení

Systémy manažérstva

Interný audítor Požiadavky normy

Interný audítor kvality podľa normy ISO 9001:2015

Vedúci audítor IRCA podľa normy ISO 9001:2015

Požiadavky normy ISO 9001:2015

Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015

Požiadavky normy ISO 14001:2015

Požiadavky normy ISO 19011:2018

Interný audítor podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001

Interný audítor podľa normy ISO 45001:2018

Požiadavky normy ISO 45001:2018

Interný audítor podľa normy OHSAS 18001:2007

Interný audítor podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Vedúci audítor podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Interný audítor podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011

Interný audítor podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Manažér kvality podľa normy ISO 9001:2015

Manažér IMS (ISO 9001, 14001 a ISO 45001

Interný audítor podľa normy ISO 22301:2012

Požiadavky normy ISO 22301:2012

Interný audítor podľa normy ISO 50001:2018

Požiadavky normy ISO 50001:2018

Požiadavky normy ISO 13485:2016 - novinka

Interný audítor podľa normy ISO 13485:2016 - novinka

Požiadavky normy ISO 37001:2016 - novinka

Internal auditor according ISO 13485 and ISO 9001 - best practices

Kvalita

Riadenie rizík podľa normy ISO 31000

Základné LEAN metódy

Filozofia SIX SIGMA - kvalitatívna zmena v živote organizácie

SMED

Iné

SCC 018 a 017 - bezpečnosť pracovníkov v prevádzke

Normy pre bezpečnosť a kvalitu potravín HACCP, IFS Food ver.6

Regulačné požiadavky pri vývoji medicínskeho softvéru - novinka

Vyjednávanie a neverbálna komunikácia

ITIL Foundation V3 vs V4 - novinka