Vyjednávanie ako spôsob riešenia konfliktov

Termíny Cena Miesto Uzávierka termínu

otvára sa podľa záujmu 165,- EUR bez DPH Košice prihláška

Popis kurzu

Rozšíriť repertoár sociálnych zručností. Kurz je zameraný na konflikty a ich zvládanie vyjednávaním. Účastníci sa oboznámia s príčinou, podstatou a typmi konfliktov, prevenciou a riešením konfliktov.

Pri tréningu sa využívajú cvičenia a hry.

Obsah kurzu

Teoretická časť

 • Podstata a príčiny konfliktov

 • Tri piliere zvládania konfliktov (rovnováha a stabilita, spory a problémy, záujmy a postoje)

 • Typy konfliktov

 • Vývoj konfliktov

 • Pozitívne vnímanie konfliktov

 • Prevencia a riešenie konfliktov

 • Komunikačné zlozvyky a konflikty

 • Konflikty ako súčasť života

 • Vyjednávanie ako súčasť komunikácie a riešenia konfliktov

 • Podstatné premenné vyjednávania (moc, čas, informácie)

 • Konkurenčné a kooperatívne správanie vo vyjednávaní (princíp WIN – WIN, ako vyhrať bez boja, princíp OK – OK)

 • Zručnosti vyjednávača (Flexibilita a kreativita. Odborný a všeobecný prehľad. Empatia.)

 • Aktívne načúvanie

 • Odhadnutie a poznanie partnera

 • Nečisté triky a manipulácia vo vyjednávaní

 • Štyri zásady principiálneho vyjednávania (oddelenie ľudí od problémov; sústredenie na záujem, nie na pozície; vytvorenie vzájomne prospešnej ponuky; stanovenie objektívnych kritérií)

Praktická časť

A. Cvičenia a hry:

Hra „Tlmočník“ (aktívne načúvanie)

Hra „Vyjednávanie o cene ropy“ (modifikácia hry väzňov a dilema)

Hra „Predaj ojazdeného auta“

Hra „SPIN“

Veľkonočná hra (rozdiel medzi kompromisom a konsenzom)

B. Výukové videofilmy a ich rozbor:

Od „Nie“ ku „Áno“

Umenie vyjednávať

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí sa dostávajú denne do konfliktných situácií a chcú ich zvládať lepšie.


Získate certifikát / osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a osvedčenie.


Lektor:

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová

+421 948 034 135

info@... zobraziť