Vedúci/Externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015

Popis kurzu

Úlohou tohto 5 – dňového kurzu je zvýšiť kvalifikáciu pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí majú ambíciu stať sa vedúcimi audítormi. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú účastníci kvalifikáciu pre vykonávanie externých auditov pre ktorúkoľvek certifikačnú spoločnosť, alebo u svojich dodávateľov.

Tento kurz je akreditovaný IRCA a vykonávame ho v spolupráci s americkou spoločnosťou Abacus Quality Training Services, Inc.

Obsah kurzu

1. Koncepcia kvality a jej aplikácia pre potreby organizácie

2. Pochopenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a zásad kvality

3. Procesy, meranie a zlepšovanie

4. Dokumentácia systému kvality a jej riadenie

5. Auditovanie podľa normy ISO 19011:2018

6. Plánovanie auditu

7. Metódy a techniky vykonávania auditu kvality

8. Nezhody a nápravné opatrenia

9. Výsledky auditu a písanie správy

10. Procesy zlepšovania a ich implementácia

11. Registračná schéma IRCA pre audítorov

12. Cvičenia, prípadové štúdie a workshopy

13. Test

14. Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre skúsených interných audítorov, manažérov kvality alebo manažérov spoločností, ktorí majú záujem vedieť viac o systéme manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001,


Získate certifikát/osvedčenie vedúceho audítora o úspešnom absolvovaní a akreditáciou IRCA a s platnosťou na 3 roky.

Cena kurzu

790,- Eur bez DPH/os.

V cene je zahrnuté: študijné materiály, obedy, občerstvenie a vydanie certifikátu