SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Letná 27, 040 01 Košice

+421 948 034 135

+420 607 419 293

info@snrcertification.sk


SNR Certification SK&CZ s.r.o. je zastúpenie certifikačnej spoločnosti SN Registrars (Holdings) Ltd so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá pôsobí pod obchodným názvom SNR Certification a vlastní akreditáciu UKAS s číslom akreditácie 8327.

Od 1.1.2018 priamo nadväzujeme na činnosť certifikačnej spoločnosti VINCOTTE, ktorá pôsobila na Slovensku a v Čechách od roku 2009, ale z rozhodnutia vedenia v Belgicku ukončila začiatkom tohto roka svoju činnosť na všetkých pobočkách mimo územia BENELUXu. Do novej spoločnosti SNR Certification SK&CZ s.r.o. prešli všetci jej zamestnanci, ale aj externí spolupracovníci (školitelia a audítori) a taktiež väčšina klientov. Sídlime v rovnakých priestoroch na Letnej ulici 27 v Košiciach.


Našim cieľom je:

- vykonávať UKAS akreditovanú certifikáciu, finančne porovnateľnú s konkurenciou

- profesionálna, dôverná, nestranná a nezávislá certifikácia

- školenia s profesionálnymi lektormi, s vysokou pridanou hodnotou pre Vás

- zabezpečiť excelentné riadenie Vašej spoločnosti

- pomôcť trvalo zlepšovať vaše produkty a služby

Čo robíme?

Špecializujeme sa na vykonávanie služieb profesionálneho certifikačného auditovania systémov riadenia našich klientov podľa noriem:

- ISO 9001 Systém manažérstva kvality (Quality Management System)

- ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva (Environmental Management System)

- ISO 27001 Systém riadenia informačnej bezpečnosti (Information Security Management System)

- ISO 45001 Systém manažérstva BOZP (Occcupational Health & Safety Management System)

- ISO 20000-1 Informačné technológie. Manažérstvo služieb (Information technology-Service management)

- ISO 22301 Systém manažérstva plynulého podnikania (Business Continuity Management System)

- ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii (Anti-bribery management system)

- CSN 01 0391 Systém manažérstva spoločenskej zodpovednosti organizácií (Corporate Social Management System)

- HACCP + GMP


Okrem týchto akreditovaných certifikačných služieb, vykonávame aj nasledujúce služby podľa rôznych noriem a špecifikácií:

- Školenia a kurzy

- Dodávateľské audity

- Zmluvné audity

- Gap analýzy

- Predcertifikačné audity

Prečo si vybrať práve nás ?

- U nás vykonávame certifikačné služby s partnerským prístupom. Budujeme a udržiavame pozitívny vzťah s neustálou podporu pre našich zákazníkov, čo je našim kľúčovým pracovným princípom.

- Môžete si byť istý, že naši audítori majú hlboké znalosti a skúsenosti práve z Vášho odvetvia priemyslu.

- Všade, kde uvidíte logo spoločnosti SNR Certification, si môžete byť istí, že bol vykonaný nestranný audit s vysokým stupňom súladu s príslušnou normou.

- Vždy poskytujeme nekomplikovanú a transparentnú službu.