SNR Certification SK&CZ s.r.o.

je zastúpenie certifikačnej spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá vykonáva certifikácie na Slovensku a v Českej republike.

Služby, ktoré ponúkame

Našim cieľom je: - zabezpečiť excelentné riadenie Vašej spoločnosti - pomôcť trvalo zlepšovať vaše produkty a služby

ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 20000, 22301, ...

Certifikácia
profesionálna, dôverná, nestranná a nezávislá certifikácia

Otvorené, uzavreté, prezenčné aj online

Školenia
školenia s profesionálnymi lektormi, s vysokou pridanou hodnotou pre Vás

Iné služby
dodávateľské a zmluvné audity, gap analýzy, predcertifikačné audity

Hľadáme šikovných ľudí ...

Chceli by ste pre nás pracovať ? - ak máte záujem dajte nám to vedieť. Radi sa s Vami stretneme a budeme hľadať priestor pre možnú spoluprácu. Hľadáme školiteľov v akejkoľvek oblasti na Slovensku a v Čechách. Hľadáme audítorov pre manažérske systémy pre auditovanie na Slovensku a v Čechách. Hľadáme obchodníkov pre oblasti na Slovensku a v Čechách. Bližšie informácie poskytneme telefonicky (+421 948 034 135, +420 607 419 293) alebo emailom (info@snrcertification.sk)

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr